História

Bratislavská správcovská spoločnosť

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. bola založená v roku 2007 pričom spravovala bytové domy na území mestskej časti Bratislava - Petržalka. Na základe pozitívnych referencií od spokojných zákazníkov sme postupne rozšírili našu činnosť aj do ostatných mestských častí Bratislavy a okolitých obcí.

Od začiatku našej činnosti bola snaha o priamy styk vedenia spoločnosti so zákazníkom, aby sme pochopili jeho želania a očakávania a snažili sa ich naplniť. Výsledkom tohto úsilia bol každoročný nárast počtu spokojných zákazníkov, počtu spravovaných domov aj počtu odborných zamestnancov s rovnakým štýlom prozákazníckeho myslenia.

V súčasnosti poskytujeme naše služby cca. 6000 zákazníkom v 54 bytových domoch.