Výmena spoločných rozvodov Holíčska 19

Výmena spoločných rozvodov Holíčska 19

18.6.2024

Bytový dom na Holíčskej ulici č. 19 v Bratiaslave - Petržalke.

Realizované práce sú spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 120 000 € s úrokovou sadzbou 0,5 %p. a., fixovanej počas celého obdobia splácania úveru (20 rokov):

- výmena spoločných rozvodov (vody, kanalizácie, plynu a  vzduchotechniky);

- modernizácia interiéru.

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 0,70 €/m2.