Obnova BD Budatínska 19, 21

Obnova BD Budatínska 19, 21

10.8.2021

Bytový dom na A. Gwerkovej ulici č. 14, 16, 18, 20 v Bratiaslave - Petržalke.

Zrealizované práce boli spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 330 000,- €:

- výmena spoločných rozvodov (SV, TÚV, kanalizácie, elektriny);
- výmena výťahov;
- modernizácia interiéru (vymaľovanie spoločných priestorov - vrátane interiérovej omietky, nové soklíkové lišty a zateplenie podhľadov vo vstupoch do domu vrátane pivničných priestorov);

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 1,- €/m2.