Výmena spoločných rozvodov Beňadická 8, 10

Výmena spoločných rozvodov Beňadická 8, 10

18.6.2024

Bytový dom na Beňadickej ulici č. 8, 10 v Bratiaslave - Petržalke.

Zrealizované práce boli spolufinancované úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je vo výške 159 110 € s úrokovou sadzbou 0,5 %p. a., fixovanej počas celého obdobia splácania úveru (20 rokov):

- výmena spoločných rozvodov (vody, kanalizácie, plynu,  vzduchotechniky a vyvložkovanie dažďových zvodov);

Výška mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv je 0,80 €/m2.